เราคือใคร...

เราเป็นกลุ่มนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรุ่นใหม่ ที่ได้พบกับผู้ประกอบการในไทยทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ว่าไม่มีความรู้เรื่องบัญชีและภาษีเพียงพอ และ สนใจเพียงแค่ไม่ต้องเสียภาษีปลายปีก็พอแล้ว 

โดยไม่ได้รับรู้เลยว่าการมีตัวเลขในงบการเงินที่แข็งแกร่งสำคัญต่อธุรกิจเพียงใด ในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญต่อการตัดสินใจ หากคุณไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และ รวดเร็ว ธุรกิจของคุณก็เหมือนหลับตาขับรถ เราจึงอยากให้ความรู้และช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ประสบปัญหาเหล่านี้ จึงได้กำเนิดบริษัท VRSP Solutions Co.,Ltd. ขึ้นมา โดยมิใช่สำนักงานบัญชีที่มุ่งทำบัญชีเพียงอย่างเดียวแต่มุ่งหวังปรับปรุงระบบการทำงานของลูกค้าให้สอดคล้องและเท่าทันโลกปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ทีมงานของเรา

อดีต ผู้ช่วย CFO บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ อดีต Auditor จาก BIG4 ที่ปรึกษาเรื่องระบบการรายงานทางการเงิน ของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รักสิทธิ วงศ์วาสน์ (รถทัวร์)
Director of Business Process
อดีตผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ อดีต Auditor จาก Big4นายวินิต ฐานุศรีเกียรติ (แม็กซ์)
Director of Accounting