เริ่มต้นธุรกิจไปกับเรา 

เราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณ

เราคือใคร...

เราเป็นกลุ่มนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรุ่นใหม่ ที่ได้พบกับผู้ประกอบการในไทยทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ว่าไม่มีความรู้เรื่องบัญชีและภาษีเพียงพอ และ สนใจเพียงแค่ไม่ต้อง…

บริการของเรา

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี บริการยื่นภาษีรายเดือน ยื่นประกันสังคม บันทึกบัญชี สมุดรายวัน ปิดงบการเงิน

รับตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบ BOI ตรวจสอบการควบคุมภายใน และตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้้นส่วนจำกัด ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ย้ายที่ตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท

รับวางระบบบัญชี

รับวางระบบบัญชี รับสอนบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ทีมงานของเรา

อดีต ผู้ช่วย CFO บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ อดีต Auditor จาก BIG4 ที่ปรึกษาเรื่องระบบการรายงานทางการเงิน ของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รักสิทธิ วงศ์วาสน์ (รถทัวร์)
Director of Business Process
อดีตผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ อดีต Auditor จาก Big4

นายวินิต ฐานุศรีเกียรติ ( แม็กซ์ )
Director of Accounting