บริการวางระบบบัญชี

เราเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบบัญชี รวมถึงการวางระบบการปฏิบัติงานให้ของลูกค้า ในอดีดที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีโอกาสเข้าไปช่วยวางระบบบัญชีให้กับลูกค้าในหลายประเภทอุตสาหกรรมได้แก่

  • รับวางระบบบัญชีธุรกิจซื้อมา – ขายไป
  • รับวางระบบบัญชีธุรกิจบริการ
  • รับวางระบบบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • รับวางระบบบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม
  • รับวางระบบบัญชีร้านอาหาร

        จากประสบการณ์การให้บริการแก่ลูกค้าในหลายประเภทธุรกิจและให้บริการลูกค้ากว่า 20 รายทำให้เรามีการกลับปรับคุณภาพและเทคนิตการวางระบบอยู่อยู่ตลอดเวลาจนทำให้เรามั่นใจได้ว่า เราจะสามารถวางระบบบัญชีให้กับคุณได้

ทำไมถึงต้องมีการวางระบบ

 เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนของลูกค้าทำให้เสียทรัพยากรและเวลาในการทำงานทำให้ระบบเอกสารและระบบการทำงานของลูกค้ามีความชัดเจนทำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนชัดเจนเพิ่มระบบการควบคุมภายในที่จำเป็น เพื่อป้องกันการทุจริตเพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น และให้ระบบเป็นตัวควบคุมการ

ขั้นตอนการทำงานเรา

เข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และการทำงานในเชิงลึกของลูกค้าออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องอบรมพนักงานของบริษัทลูกค้า ให้เข้าใจถึงการทำงานในแบบใหม่ติดตามผลการทำงาน และปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้นจัดทำ Workflow ของการทำงาน รวมถึงระบุ Control ที่สำคัญ